خبرهای مهم :
تاریخ امروز برابر است با  [ یکشنبه 9 فروردین 1394 ]  
اخبار و اطلاعیه ها   نسخه چاپی صفحه
درباره موسسه

  26  آبان  1391 
 شوراي گسترش آموزش عالي در جلسه مورخ 16/3/88 با تاسيس موسسه آموزش عالي غيردولتي-غيرانتفاعي تفتان در شهر زاهدان موافقت نمود و مجوز رسمي موسسه توسط وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري به شماره 6424/22 مورخ 22/4/88 صادر گرديد...

شوراي گسترش آموزش عالي در جلسه مورخ 16/3/88 با تاسيس موسسه آموزش عالي غيردولتي-غيرانتفاعي تفتان در شهر زاهدان موافقت نمود و مجوز رسمي موسسه توسط وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري به شماره 6424/22 مورخ 22/4/88 صادر گرديد.
ضمنا شوراي گسترش آموزش عالي با پذيرش دانشجو از ترم اول سال تحصيلي 89-88 در رشته هاي زير موافقت بعمل آورد:
1- کارشناسي ناپيوسته مديريت صنعتي
2- کارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
3- کارشناسي ناپيوسته حسابداري
4-کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه
5-کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی
6-کاردانی حسابداری-بازرگانی-حسابداری